โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนแทมปามีพนักงานใหม่ 1,200 คน

โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนแทมปามีพนักงานใหม่ 1,200 คน