Myawaddy Complex Casino

คาสิโนทันสมัย โรงแรมในคาสิโน สะอาด บริการดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยว และพักผ่อน หรือเสี่ยงโชค ท่านที่จะมากันเป็นกลุ่ม หรือกรุ๊ปทัวร์ก็เหมาะดีมาก ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และลืมไม่ลง มีการแบ่งโซนชัดเจน พัฒนาเรื่อยๆในการจัดโซนสินค้าและขยายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ช้อปปิ้งทั้งแบรนด์เนมในไทย เครือสหพัฒน์ ตอนนี้ยังมีน้อยในอนาคตจะมีการเพิ่มและพัฒนาขึ้นอีก รวมทั้ง ยังมีเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์อีกหลายหลากแบรนด์ชั้นนำราคาประหยัด การเล่นเสี่ยงโชคที่มีการแบ่งโซนชัดเจน มีร้านอาหารและอ่านเพิ่มเติม

โรงแรมคาสิโน Allure resort

สำหรับโรงแรมอัลลัวร์รีสอร์ท แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ Casino อันเป็นความบันเทิงที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพร้อมกับพักผ่อนที่โรงแรม และเพลิดเพลินใจไปกับการเล่นคาสิโนด้วย การเดินทางไปยังคาสิโน โดยส่วนมากคนที่ต้องการไปจะต้องเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย ที่อำเภอแม่สาย จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือจะเดินทางโดยสารเครื่องบินก็ได้ หลายปีให้หลังมานี้ส่วนมากเลือกเดินทางโดยเครื่องบินมากกว่า หากเดินทางมาจากกรุงเทพ หรือจังหวัดที่ไกล เพราะเซฟเรื่องเวลาดีกว่ารถยนต์ที่ถ้านับระยะทาง รวมถึงระยะเวลาจากกรุงเทพมาก็ใช้เวลากว่า 11-12 ชั่วโมง แตกต่างจากเครื่องบินที่มีการเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงกว่าเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม