SANDS MACAU

SANDS MACAU โรงแรม คาสิโน แซนด์ มาเก๊า โรงแรมคาสิโน SAND MACAU เป็นโรงแรมคาสิโนที่ตั้งอยู่ที่มาเก๊า ถูกสร้างขึ้นจากบริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงแรมมีรูปแบบสถปัตยกรรมที่สวยงามร่วมสมัย มีห้องพักบริการทั้งหมด 2 รูปแบบให้นักท่องเที่ยวเลือกพัก โดยห้องพักมีพื้นที่ในห้องไม่ต่ำกว่า 60 ตารางเมตร มีห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารในตัว ซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมอ่านเพิ่มเติม

GMG GRAND MACAU

GMG GRAND MACU เอ็มจีเอ็ม แกรนด็มาเก๊า MGM Macau หรือ MGM Grand Macau เป็นโปรเจ็คขนาดใหญ่ระหว่าง MGM Resorts International บริษัทที่มีชื่อเสียงเรื่องธุรกิจคาสิโนจาก Las vegas เอ็มจีเอ็ม แกรนด์มาเก๊าตั้งอยู่ที่เขตบริการพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนอ่านเพิ่มเติม